FAQ

  • Ako mám označiť zásielku aby sa nestratila a bola doručená príjemcovi?

   Všetky zásielky je potrebné správne čitateľne označiť menom a celou adresou príjmateľa zásielky. Doporučujeme uviesť aj adresu odosielateľa. 

  • Ako mám správne zabaliť zásielku?

      Dôležité je aj správne a bezpečné balenie a zabezpečenie obsahu balíku proti pohybu napr. bublinkovou fóliou, polystyrénom, alebo skrčeným papierom. Obal by mal byť pevný a zalepený (napr. lepiacou páskou, špagátom) a pokiaľ je to možné aj obalený vo zmršťovacej fólii, aby sa zamedzilo poškodeniu pri preprave. Pokiaľ obsah zásielky obsahuje ľahko rozbytné predmety je potrebné to uviesť na obale napr. označením KREHKÉ, alebo FRAGILE a pod.

  • Ako mám zabaliť elektroniku?

      Pri balení elektroniky postupujeme rovnako, ako pri balení štandardnej zásielky, avšak musíme dbať na zvýšené riziko možnosti poškodenia elektronických a ľahko rozbytných častí prepravovaného zariadenia, napr. obrazovky. Obsah musíme preto zabezpečiť proti poškodeniu o to starostlivejšie. Ideálne je použiť originálny obal vrátane ochrannych prvkov v krabici (polystyrén). Pokiaľ nemáte pôvodné balenie, tak možete použiť aj iný pevný obal. V takomto prípade je potrebné pred vložením do krabice zariadenie obaliť zvlášť s prihliadnutím na ľahko rozbytné časti zariadenia, napr. obrazovku je potrebné chrániť najlepšie polystyrénovou doskou pevne prichytenou k zariadeniu. Pred vložením do obalu odmontujeme napr.stojany TV, monitoru a pod. Po vložení do obalu, je taktiež dôležité, aby obsah bol zabezpečený proti pohybu a taktiež zamedziť poškodeniu napr. pri náhodnom vniknutí cudzieho predmetu do steny obalu. Na vyplnenie vnútorného priestoru je najlepšie použiť "polystyrénové granule", ale dá sa to nahradiť aj iným vhodným materiálom. Krabicu je nakoniec potrebné pevne zalepiť, alebo inak zabezpečiť proti otvoreniu. Taktiež doporučujeme, obaliť zásielku do zmršťovacej fólie, označiť potrebnými údajmi a nálepkou KREHKÉ, alebo FRAGILE.

  • Môžem poslať kufor?

   Áno, aj kufor môže byť prepravený. Mal by byť však zabezpečený proti otvoreniu a obalený v zmršťovacej fólii. Nesmú chýbať údaje potrebné pre doručenie pripevnené napríklad na rukoväti, alebo nalepené na obale.

  • Môžem poslať bicykel?

   Áno aj bicykle môžu byť prepravené. Je však potrebné chrániť vhodným spôsobom časti bicykla, ktoré by mohli byť pri preprave poškodené. Napr.rám bicykla.

  • Je možné platiť za prepravu platobnou kartou pri prevzatí zásielky?

   Naši kuriéri majú vo výbave obvykle aj platobný terminál. Treba však uviesť pri online objednávke spôsob platby kartou.